Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019
 • Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky 2019

Sicílie a Lipary, země vulkánů a památek UNESCO s koupáním letecky

25 990,00 Kč
Termíny zájezdů
  Termín Počet dní Aktuální cena  
-
15.09.19 - 22.09.19 7 25 990,00 Kč
 Odjezd - Příjezdneděle-neděle
Počet

Program:

1.den

1. den: odlet z Prahy kolem poledne na Sicílii do CATANIE, starobylého města s řeckou minulostí (Katané), dle času prohlídka hist. jádra (UNESCO), normanský dóm se zdobným průčelím (Vaccarini), ubytování, večeře, možnost večerního koupání

2.den

2. den: celodenní volno u moře, odpočinek a koupání. fakultativní výlet lodí na Liparské ostrovy, známé též jako Aiolské (podle starých Řeků sídlo boha větrů Aiola), hlavní městečko LIPARI s přístavem, katedrálou a pevností, plavba na ostrov Vulcano se sopečným kráterem, vývěry horkého vzducho, léčivým bahnem a zátokou horkých pramenů, koupání v moři a termálních pramenech, příp. možnost půjčení skútru, anebo turistika, výstup na horu s kráterem, překrásné výhledy na souostroví, zpět plavba lodí podél pobřeží s výhledem na přímořské jeskyně, návrat na ubytování, večeře

3.den

3. den: severní část Sicílie: CEFALÚ (UNESCO), okouzlující městečko na pobřeží, skvostný dóm ze 12. stol. v normansko-románském stylu, z časů krále Rogera II., nejkrásnější pláže na Sicílii, možnost koupání, anebo výstup k hradu s jedinečnými výhledy na záliv,PALERMO, hlavní město Sicílie (UNESCO), založené už Féničany, historické centrum, jedinečná architektura - normanský a orientální styl, katedrála, královský palác se skvostnou Palácovou kaplí, kostel sv. Jana, náměstí Quattro Canti, kašna Pretoria od florentských sochařů, brána Porta Nuova aj, MONREALE (UNESCO), architektonické skvosty: katedrála Panny Marie s arabskými ornamenty, proslulé mozaiky a klášter s rajským dvorem zdobeným elegantním sloupovím, nejvýznamnější normanská památka Sicílie, původně královská hrobka, přejezd na západní pobřeží Sicílie, ubytování v blízkosti moře, večeře

4.den

4. den: cesta za krásami západní Sicílie: ERICE, město na legendární hoře Eryx (ve starověku tu byla svatyně sicilské bohyně lásky a plodnosti, později ztotožněné s Venuší), přejezd pozoruhodnou sopečnou krajinou, SEGESTA (Aigesta), archeologický areál, starověké památky: řecké divadlo a mohutný chrám, dále městečko TRAPANI na pobřeží, prohlídka historického centra s památkami (baroko, z doby španělské vlády) a možnost koupání, fakult. lodní výlet na Egadské ostrovy u západního cípu Sicílie: Favignana s tufovými útesy a lákavými plážemi, koupání, návrat na pevninu, variantně dle počasí b) průjezd přes oblast Saline di Trapani, krajina s bílými hromadami soli a solnými nádržemi, cesta na ostrůvek Mozia s vykopávkami už z dob Féničanů, dojezd na ubytování u jižního pobřeží, večerní koupání

5.den

5. den: AGRIGENTO (UNESCO), jedno z nejvýznamnějších měst starověké Sicílie i celého antického světa, spousta řeckých a římských památek - světoznámé Údolí chrámů ,ruiny starověkých chrámů jsou zasazeny v kouzelné krajině, chrám Dia Olympského, pozůstatky chrámů Dioskúrů Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, pozoruhodně zachovalý Chrám Svornosti a Héřin chrám, přejezd do vnitrozemí, PIAZZA ARMERINA, Villa Romana del Casale, dochovaný objekt římského sídla (UNESCO), úchvatné podlahové mozaiky, okouzlující krajina s horami a s městy na pahorcích, variantně (v případě náhlého uzavření římské vily) ENNA, nejvýše položené město na ostrově, Rocca Cerere, chrám bohyně Démétry, hrad císaře Fridricha II. Castelo di Lombardia, cesta přes hory na východ Sicílie, k pobřeží, ubytování, večeře

6.den

6. den: výlet na Etnu, nejvyšší horu, která je činnou sopkou, v Evropě (UNESCO), výjezd lanovkou (37 €) a případně ještě cesta terénním busem do výšky 3.000 m (dohromady 63 €), obří lávová pole, s místním průvodcem, výhledy na Catanii (v případě nepříznivých podmínek variantně přírodní unikát na úpatí sopky Etny: soutěska Alcantara, strmé čedičové skály nad řekou, ochutnávka místních produktů z medu, TAORMINA, oblíbené sicilské letovisko zasazené do krásné krajiny v okolí Etny a u moře, starořecké divadlo Teatro Greco z 3. století př. n. l., antická cisterna Naumachie, park Lady Florence se subtropickou zahradou, s krásou města působivě kontrastuje pohled na kužel Etny v pozadí, podvečerní pohoda v městečku s podmanivou atmosférou, návrat na ubytování

7.den

7. den: variantně celodenní volné u moře a koupání, nebo fakult. výlet za antikou a barokem a krásami východního pobřeží: barokní město NOTO (UNESCO), jedinečné městské jádro vybudované po zemětřesení, katedrála, Palazzo Villadorata se sochami, SYRAKUSY (UNESCO), město s bohatou minulostí (tyran Dionýsios, Hierón II., Archimédes), v antice asi nejbohatší na Sicílii, podle Cicerona nejkrásnější řecké město, staré město na ostrově Ortygia, dóm, ruiny chrámu Apollona a Artemidy, Arethusin pramen spojovaný s říční vílou, antická čtvrť Neapolis (archeologický areál s řeckým divadlem), barokní katedrála Santa Lucia, návrat na ubytování a možnost večerního koupání, večeře, fakultativně ochutnávka sicilského vína

8.den

8. den: po ranním koupání odjezd na letiště, nákupy suvenýrů a odlet, odpoledne přílet do Prahy CK si vyhrazuje právo změn programu ještě na místě vzhledem k počasí, viditelnosti a podmínkám ke koupání a aktuálním dopravním řádům. Pořadí jednotlivých dní se řídí podle předpovědi počasí.

Ubytování:

hotel

hotel 3*

Není v ceně:

komplexní pojištění, výlet na Lipary a Etnu a dále výlet na Egadské ostrovy, místní pobytové taxy, ochutnávky a veškeré vstupné (100 € - mimo výletu na Etnu 37-63 €)

Strava:

Polopenze - Stravování V ceně je polopenze. Snídaně i večeře se podávají v hotelu, buď formou menu nebo bufetu.

Doprava:

Letecky

Odjezdová místa:

Praha - letiště V. Havla

Více informací
na e-mailu:
info@ca-aktivni-dovolena.cz

geo-A63-19-201909150704020000

Parametry

Délka
týden
Měsíc
2019-září
2019-říjen
Země
Itálie
Pořadatel
GEOPS - CESTOVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o.
Aktivita
Chodit...na výlety, treky a expedice
Chodit...po městě a tržištích
Chodit...po památkách
Jezdit ....na motorce
Koupat se...v moři
Koupat se...v termálním prameni
Nakupovat...suvenýry
Ochutnávat...místní kuchyni
Ochutnávat...víno
Plout...na člunu nebo lodi
Pozorovat divokou přírodu
Pozorovat hory a velehory
Pozorovat sopky
Vidět a poznávat...hory
Vidět a poznávat...města
Vidět a poznávat...památky