• Nové

BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem

4 353,00 Kč
Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let. Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ Orientační ceny vstupného: Benátky - Dóžecí palác 20 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí) Benátky - muzeum Baziliky S. Marco 5 € Benátky - Kampanila 8 € Benátky - Scuola di San Rocco 10 € Benátky - kostel dei Frari 3 € Benátky - Galleria dell´ Accademia 12 € Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 3,50 € Benátky - muzeum Peggy Guggenheimové 15 € Benátky - gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování) Benátky - jízdenka na 75 minut 7,50 € ostrov Murano - sklářská huť zdarma Torcello - zvonice 5 € Kapesné: Doporučujeme na vstupy min. 50€, na cesty lodí 50€, další kapesné dle vlastního uvážení. Zájem o benátský karneval neustále roste. Turistů přijíždí tolik, že při přepravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty, nezřídka se skupina rozpadne. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy výrazně rychlejší. Popis dopravy: Nástupní místa: 20.02. - 24.02. odjezd A, B, G
Termíny zájezdů
  Termín Počet dní Aktuální cena  
-
20.02.20 - 24.02.20 4 4 353,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
+
20.02.20 - 24.02.20 4 4 353,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
+
20.02.20 - 24.02.20 4 4 353,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
+
20.02.20 - 24.02.20 4 4 353,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
Počet

Program:

1. den

Odjezd ve večerních hodinách z republiky.

2. den

Procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco.

3. den

Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.

4. den

Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), "prokletý dům", muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute , Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.

5. den

Návrat v časných ranních hodinách.

Není v ceně:

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

2x večeři 860 Kč

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

2x večeři 860 Kč

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

2x večeři 860 Kč

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

2x večeři 860 Kč

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

Strava:

Snídaně

Doprava:

Autobusem

Odjezdová místa:

Pardubice

Praha

Ostrava

Brno

Více informací
na e-mailu:
info@ca-aktivni-dovolena.cz

poh-544213-70751858

Parametry

Délka
méně než 5 dní
víkend
Měsíc
2020-březen
2020-únor
Země
Itálie
Pořadatel
CESTOVKA POHODA s.r.o.
Aktivita
Chodit...po městě a tržištích
Chodit...po památkách
Nakupovat...na tržišti
Nakupovat...suvenýry
Plout...na člunu nebo lodi
Vidět a poznávat...místní tradice a slavnosti
Vidět a poznávat...města
Vidět a poznávat...památky